Om foreningen

Foreningens bestyrelse:

Jakob Knudsen (formand)
Hovedgaden 57, 4652 Hårlev, tlf. +45 25 54 42 48
knudsen.jakob#hotmail.com

Heinrich Pedersen (kasserer)

Svitlana Roy
Vadym Kravchenka
Karin Boysen
Henrik Willum
Jimmy Damsgaard
Anne-Kristine Moody Jakobsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde med en næstformand og en sekretær.

Suppleanter til bestyrelsen:
Lone Israelsen
Pavel Shliaha

Revisor:
Mads Israelsen
Kim Bech (revisorsuppleant)

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse: Jakob Knudsen (formand) Hovedgaden 57, 4652 Hårlev, tlf. +45 25 54 42 48 knudsen.jakob#hotmail.com Heinrich Pedersen (kasserer) Karin Boysen (sekretær) Vadym Kravchenka Henrik Willum Jimmy Damsgaard Suppleanter til bestyrelsen: Lone Israelsen Pavel Shliaha Revisor: Mads Israelsen Kim Bech (revisorsuppleant)

Se side »

Vedtægter

§1. Foreningens navn er “Hjælp Ukraine” §2. Foreningen er en humanitær organisation, hjemmehørende i Københavns Kommune, Danmark. §3. Som medlemmer optages enkeltpersoner, uanset alder, der sympatiserer med foreningens målsætning. Stk. 2. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, der modvirker foreningens formål. Eksklusioner kan ankes til foreningens førstkommende generalforsamling med samme …

Se side »